Toerreglement – Honda VTR 1000 F & SP Club

Omdat de ritorganisatoren hun uiterste best doen om mooie ritten te maken, willen we graag als één gezellige groep vertrekken en ook met z’n allen als één groep thuis komen.
Vandaar het volgende:
A. Je dient verzekerd te zijn conform de bepalingen gesteld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
B. Je dient je aan de vigerende wegenverkeerswetgeving te houden.
C. Deelname aan een toerrit is vrijwillig en geheel voor eigen verantwoording en risico van de deelnemers.
D. Door deel te nemen doet men automatisch afstand van enig recht om de organisatie / organisator  van het evenement aansprakelijk te kunnen stellen voor de gevolgen van welk incident tijdens de rit dan ook.
E. De organisatie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook.
F. Deelnemers die zelf gasten uitnodigen voor deelname aan een toerrit, dragen automatisch zelf zorg, dat die gastrijders van de tekst van dit toerreglement op de hoogte zijn.

TOERREGELS – Honda VTR 1000 F & SP Club

1. Zorg voor vertrek dat je motorfiets in orde is, met name banden, remmen, stuurinrichting en verlichting en zorg dat je bagage goed vast zit.
2. Het is verplicht om behoorlijke beschermende kleding, laarzen en handschoenen te dragen alsmede een goed passende helm met krasvrij vizier.
3. Rij in blokvorm, op deze manier heb je een beter overzicht en vergroot je de onderlinge afstand.
4. Mensen die niet te snel willen of kunnen rijden dienen vooraan in de groep te rijden.
5. RIJ IN JE EIGEN TEMPO. Gaat het je te snel op een bepaald traject, LAAT JE DAN NIET OPNAAIEN. Rij zo hard als je zelf verantwoord vindt. Aan het einde van zo’n traject wordt er altijd bij een kruising of splitsing op je gewacht.
6. HOUD ALTIJD VOLDOENDE AFSTAND. 
7. Voorafgaand aan de rit dient duidelijk te zijn wie er als eerste en wie als laatste rijdt.
8. Iedereen is er verantwoordelijk voor dat de gehele groep bij elkaar blijft. Dit geldt met name bij stoplichten, kruispunten en bij inhaalmanoeuvres. Kijk niet alleen voor je, maar ook achter je. Zodra je ziet dat de motor(en) achter je, je niet bij kunnen houden, ga dan langzamer rijden en stop dan bij de eerstvolgende kruising of splitsing als je van richting veranderd op een veilige en voor de volgers zichtbare plaats, en wacht totdat de rest weer bij is. Indien er toch iemand kwijtraakt, wordt er met de gehele groep op een veilige plaats gestopt en gaan enkele mensen terug naar de plaats waar we als laatst bij elkaar waren om daar te wachten.
9. Automobilisten onderschatten vaak de snelheid van een motorfiets. Houd hier rekening mee en rij met gedimd groot licht.
10. Rij nooit blindelings achter je voorganger aan. Ook deze kan een fout maken.
11. Vermijd onderling inhalen. Blijf zoveel mogelijk op de ingenomen plaats rijden.
12. Wanneer er op een autobaan ingehaald gaat worden, probeer dit dan niet met z’n allen tegelijk te doen, maar gewoon zoals je dat doet wanneer je alleen rijdt. Hiermee voorkom je dat auto’s langere tijd achter de groep zitten wat gevaarlijke situaties en ergernis tot gevolg kan hebben.
13. Indien men tijdens een rit wil rusten of tanken, dient dit kenbaar te worden gemaakt aan de eerste rijder. Als dit niet mogelijk is dient dit kenbaar gemaakt te worden aan de laatste rijder zodat deze op zijn beurt de eerste rijder kan waarschuwen.
14. Tijdens de toertochten van de Honda VTR 1000 F & SP Club is het gebruik van alcohol en andere geestverruimende middelen niet toegestaan.
15. Breng jezelf en andere niet in gevaar met onverantwoord rijgedrag zoals wheelies e.d.
16. Zorg dat je tank vol is voor vertrek, bij een tankstop tanken we allemaal.
17. Houdt u zich aan de verkeersregels. Het niet naleven van de verkeersregels valt onder de verantwoordelijkheid van elke individuele toerrit deelnemer.
18. Het is verplicht tijdens de toertochten een identiteitskaart of paspoort bij je te dragen.
19. Ieder nieuw lid moet zelf zorg dragen dat hij het reglement op papier of digitaal krijgt.

Klik hier voor de PDF van het toerreglement >>>